پرداخت سرمایه فوت بیمه شده به طور عادی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان شرکت بیمه پاسارگاد به آنان پرداخت می کند ، فوت شدگان به دو صورت طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شوند که در ادامه میزان پرداختی ذکر شده است .


پرداخت سرمایه فوت بیمه شده

از زمان خلقت بشریت، خطرات و بلاهای زیادی بوده اند ( چه طبیعی و چه غیر طبیعی) که انسان ها را تهدید می کرده اند. یکی از این بلاهای طبیعی مرگ است. می گویند مرگ شتریست که در خانه همه می نشیند. پس دیر یا زود به سراغ همه ما خواهد آمد. هر آدمی از مردن می ترسد. اما ممکن است ترس برخی افراد از این موضوع به این علت باشد که آن ها سرپرست خانواده بوده و پس از فوتشان خوشبختی و آسایش خانواده بر هم ریزد.

درست است. هنگامی که سرپرست خانواده فوت کند، هزینه های تحصیل فرزندان، خرج و مخارج نیاز اولیه یعنی خوراک و مسکن با مشکل مواجه خواهند شد. اما اگر فرد دارای بیمه عمر باشد جه؟ قطعا سرپرست خانواده با بیمه کردن خود در زمان حیاتش می تواند دغدغه مشکلات مالی و هزینه های زندگی را از بازماندگان خود بعد از فوتش دور کند.

سرمایه بیمه فوت

بیمه فوت به این گونه تعریف شده است که هر گاه فرد بیمه شده بر اثر یک واقعه ناگهانی ناشی از عوامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده اتفاق افتاده است، فوت کند در این حالت شرکت بیمه پاسارگاد متعهد می شود که طبق یک سری قوانین و شرایط اقدام به پرداخت سرمایه  بیمه فوت شده کند.

فوت طبیعی

در صورتی که سرپرست خانواده که دارای بیمه عمر بوده است بر اثر عوامل طبیعی فوت کند، معاد ۳۰۰ برابر حق بیمه پرداختی ماهانه سرمایه اصلی به خانواه او ( ذی نفع قرارداد ) پرداخت می شود. برای مثال فردی که ماهانه مبلغ ۵۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت می کرده است اگر بصورت طبیعی فوت کند غرامت وی طبیق فرمول زیر به خانواده او پرداخت می شود.

 مبلغ حق بیمه ماهانه ۳۰۰X = پانزده میلیون تومان از لحظه شروع قرار داد فرد تحت پوشش بیمه فوت طبیعی قرار می گیرد.

فوت در اثر حوادث غیر طبیعی

در صورتی که سرپرست خانواده که دارای بیمه بوده است بر اثر حوادث غیر طبیعی فوت کند، معادل ۹۰۰ برابر حق بیمه پرداختی ماهانه سرمایه فوت طبیعی سرمایه اصلی، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.

اگر بخواهیم در مثال قبل این رقم را بست آوریم به این صورت می شود: مبلغ حق بیمه ماهانه ۹۰۰X = چهل و پنج میلیون تومان از لحظه شروع قرار داد فرد تحت پوشش بیمه فوت حادثه قرار می گیرد.

اما اگر فرد بیمه شده در طول مدت قرار داد بیمه خود در اثر حادثه فوت کند علاوه بر غرامت فوت طبیعی، غرامت فوت حادثه و سرمایه سرمایه تشکیل یافته از صندوق بیمه نامه نیز به بازماندگان وی از قرارداد پرداخت خواهد شد.

اولین و مهمترین دغدغه برای نان آور یک خانواده ، تامین نیازهای مالی اعضای خانواده است. افرادی که در مشاغل سخت و خطر آفرین فعالیت می کنند، حتما باید این موضوع را در نظر داشته باشند که در صورت فوت آنها، افرادی که از لحاظ مالی به ایشان متکی بوده اند، با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد. بنابراین لازم است با یک سرمایه گذاری درست و مطمئن این دغدغه را از خود و خانواده شان دور کنند.

نکته مهم اینجاست که در بیمه عمر در صورت فوت شخص بیمه شده، مالیاتی بر ارث تعلق نمی گیرد و سرمایه بیمه فوت شده بدون کسر از اندوخته او به بازماندگان وی پرداخت خواهد شد.


جهت ارتباط با ما می توانید به صورت آنلاین از طریق  واتس آپ  و  تلگرام  در ارتباط باشید.

Open chat
به کمک نیاز دارید؟
سلام!
چطور میتونم کمکتون کنم؟
Call Now Button