به دلیل بلند مدت بودن قرارداد های بیمه عمر و بیمه عمر بازنشستگی باید در انتخابشان دقت کافی کرد.در این مطلب برخی از نمونه جدول بیمه عمر پاسارگارد را قرار داده ایم و برای برای دریافت مشاوره بهتر می توانید با ما در تماس باشید و به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.


 

جدول بیمه عمر پاسارگاد

جهت محاسبه بیمه عمر باید شخص بیمه گذار استعلام بیمه عمر را از نماینده بیمه عمر دریافت کند و در نهایت جدول محاسبه بیمه عمر در اختیار وی قرار می گیرد تا بررسی های لازم جهت محاسبه انجام شود .

در ادامه سعی کرده ایم تا مفیدترین نمونه های مورد نیاز شما را برای مشاهده قرار داده ایم .برای بررسی محاسبه بیمه عمر مورد نظر خود می توانید نمونه های قرار گرفته در زیر را مطالعه نمایید.

دقت داشته باشید تا بر اساس میزان حق بیمه خود،نمونه ها را انتخاب نمایید .تمامی شرایط بیمه نامه در هنگام خریداری بیمه نامه این امکان را دارد تا از طرف شما تغییر داشته باشد.

در محاسبات جدول بیمه عمر زیر برای حق بیمه های متفاوت سن بیمه شده ۲۵ سال در نظر گرفته شده است و تمام پوشش های بیمه نامه عمر به پوشش آتش سوزی منازل برای بیمه نامه ها اعمال می شود .روش پرداخت حق بیمه به صورت ماهانه می باشد .

 

نمونه جدول های استعلام بیمه عمر برای کودکان و نوجوانان (حداکثر تا ۱۵ سال)

 

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۱۰ هزار تومان             نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۰۰ هزار تومان      

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان             نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۲۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۴۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۳۰ هزار تومان             نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۵۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۵۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۴۰ هزار تومان             نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۸۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۶۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۵۰ هزار تومان              نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۷۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۶۰ هزار تومان             نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۵۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۸۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۷۰ هزار تومان             نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۹۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۸۰ هزار تومان            نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۴۵۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۹۰ هزار تومان            نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان

 

نمونه جدول های استعلام بیمه عمر برای جوانان (حداکثر تا ۴۰ سال)

 

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۳۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۴۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۵۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۴۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۵۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۵۰ هزار تومان          نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۶۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۶۰ هزار تومان          نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۷۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۶۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۷۰ هزار تومان          نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۸۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۷۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۸۰ هزار تومان          نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۹۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۸۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۹۰ هزار تومان          نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۰۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۹۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۲۰ هزار تومان     نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱ میلیون تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۱۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۵۰ هزار تومان  

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان          نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۸۰ هزار تومان 

 

نمونه جدول های استعلام بیمه عمر برای میانسالان (حداکثر تا ۵۰ سال)

 

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۳۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۵۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۴۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۴۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۵۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۵۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۶۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۶۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۶۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۷۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۷۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۷۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۹۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۸۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۸۰ هزار تومان         نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۰۰ هزار تومان       نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۹۰۰ هزار تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۹۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۲۰ هزار تومان        نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱ میلیون تومان

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۵۰ هزار تومان        

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۱۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۲۸۰ هزار تومان      

نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان      نمونه محاسبه بیمه عمر ماهانه ۳۰۰ هزار تومان

 

این جداول برای نمونه در اختیار شما قرار داده ایم که مقادیر بعضی از آنها بسته به نوع بیمه ای که انتخاب می کنید متفاوت است .برای جزئیات دقیق تر می توانید با مشاورین ما با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.


جهت ارتباط با ما می توانید به صورت آنلاین از طریق واتس آپ  و  تلگرام  در ارتباط باشید.

Open chat
به کمک نیاز دارید؟
سلام!
چطور میتونم کمکتون کنم؟
Call Now Button